Skip to main content

Komunitní energetika představuje nový model uspořádání vztahů na trhu s energiemi. Díky němu se může každý, kdo se stane členem energetického společenství, podílet na společné výrobě a sdílení energie z obnovitelných zdrojů, které společenství vlastní. 

Komunitní energetika přináší inovativní možnosti v oblasti výroby, distribuce a spotřeby energie, kde místní komunity přebírají aktivní roli v rozhodování a řízení svých energetických zdrojů. Lokální výroba energie z obnovitelných zdrojů, jako jsou solární panely nebo větrné turbíny, také umožňuje snížit závislost na energii z fosilních zdrojů, zejména uhlí.

Komunitní energetika je nejen ekologická, ale má také má potenciál posilovat ekonomickou a sociální stabilitu společenství a komunit. Sdílení zdrojů vytváří prostředí pro vzájemnou spolupráci a podporu, která v důsledku přispívá k rozvoji a komunit a atraktivitě lokality.

Supported in part by a grant from the Foundation Open Society Institute in cooperation with the OSIFE of the Open Society Foundations.

Open Society Foundations logo